Ārstniecība un rehabilitācija bērniem

Neirorehabilitācija "TheraSuit"

Neirorehabilitācijas kurss "Therasuit" ir rehabilitācijas centra “Poga” trīs nedēļu intensīvs rehabilitācijas kurss bērniem un jauniešiem ar funkcionālajiem traucējumiem.

Neirorehabilitācijas kurss "Therasuit" ir īpaši izstrādāta un ASV patentēta rehabilitācijas sistēma, kurā tiek izmantoti dažādi terapiju veidi - masāža, manuālas fizioterapijas tehnikas, vingrojumi universālā vingrojumu sistēmā, sviru sistēma, vingrojumi Spider sistēmā un funkcionālais treniņš TheraSuit dinamiskajā ortozē (Therasuit tērps). Kursa ietvaros var tik pielietota tDCS smadzeņu mikroporalizācija (neuroCare Group). Balstoties uz pacienta veselības stāvokļa izvērtēšanu, tiek izvēlētas tieši pacientam atbilstošākās terapiju veidu kombinācijas un intensitāte.

Atkarībā no bērna funkcionālā stāvokļa, tiek piedāvāti divi rehabilitācijas kursi - "TheraSuit3" un "TheraSuit2"

Rehabilitācijas kursā "TheraSuit3" ir iekļautas 42 stundu nodarbības ar pacientu Thersuit rehabilitācijas kabinetā un 3 stundu darbs ar pacienta datiem, kas ietver - pacienta stāvokļa novērtēšanu pirms un pēc terapijas, terapijas mērķu izvirzīšanu, pacienta gadījuma analizēšanu starpdisciplinārā komandā, mājas programmas izstrādi, konsultācijas vecākiem un izraksta sagatavošanu. Kopējais garums 45 stundas, vienas stundas izmaksa – 50 eiro, kursa kopējās izmaksas – 2250 eiro.

Rehabilitācijas kursā "TheraSuit2" ir iekļautas 28 stundu nodarbības ar pacientu Thersuit rehabilitācijas kabinetā un 2 stundu darbs ar pacienta datiem, kas ietver - pacienta stāvokļa novērtēšanu pirms un pēc terapijas, terapijas mērķu izvirzīšanu, pacienta gadījuma analizēšanu starpdisciplinārā komandā, mājas programmas izstrādi, konsultācijas vecākiem un izraksta sagatavošanu. Kopējais garums 30 stundas, vienas stundas izmaksa – 50 eiro, kursa kopējās izmaksas – 1500 eiro.

Balstoties uz speciālistu ieteikumiem, neirorehabilitācijas kursa ietvaros var tikt nozīmētas papildu terapijas – RYSEN gaitas rehabilitācija, ergoterapija, audiologopēds, neirologa konsultācijas, osteopāts, papildu masāža.  Šis terapijas notiek papildu nodarbību veidā. Papildu nodarbības tiek apmaksātas pēc “Poga” cenrāža.

Pacienta stāvoklis tiek vērtēts, kursu uzsākot un noslēdzot, lai noteiktu rehabilitācijas efektivitāti un izvirzītu atbilstošus nākamās terapijas veidus. Novērtēšanai tiek izmantotas starptautiski atzītas novērtēšanas skalas. Pirmreizējie pacienti tiek vērtēti pēc GMFM – 88 skolas (vidēji aizņem 1h) un PBS skalas (aizņem vidēji 10-15min) skalām, atkārtotiem kursiem pacientus vērtē pēc GMFM-66IS skalas.

Samaksa par neirorehabilitācijas kursu "Therasuit" tiek piestādīta par reāli notikušajām nodarbībām rehabilitācijas kabinetā un reāli notikušo darbu ar pacienta datiem. 

Lai pieteiktos neirorehabilitācijas kurss "Therasuit", jāveic veselības stāvokļa novērtēšanu centrā “Poga”. Veselības stāvokļa novērtēšanu veic, piedaloties četriem speciālistiem – rehabilitologs, neirologs, fizioterapeits, ergoterapeits vai audiologopēds. Pirmreizējā novērtēšana centrā “Poga” ir bezmaksas, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums.

Cena: "TheraSuit" vienas nodarbības cena ir 50 eiro. Rehabilitācijas kursa "TheraSuit3" kopējā cena 2250 eiro, kas ietver 45 stundu nodarbības 15 dienu garumā. Rehabilitācijas kursa "TheraSuit2" kopējā cena 1500 eiro, kas ietver 30 stundu nodarbības 15 dienu garumā. 

*Ja Jūsu ģimenei nepietiek līdzekļi rehabilitācijas kursa segšanai "Rehabilitācijas centrs Poga", lūdzam sazināties ar Fonds "Ziedot.lv, lai uzzinātu par ziedojumu piesaistes iespējām (, tālr.28808551).

Jaunumi