Ārstniecība un rehabilitācija bērniem

Bērna veselības stāvokļa novērtēšanas konsīlijs

Lai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinātu atbilstošāko rehabilitāciju, “Poga” speciālisti veic bērna veselības stāvokļa pirmreizējo novērtēšanu. Novērtēšanu veic speciālistu konsīlijs, kurā pēc nepieciešamības tiek pieaicināti rehabilitologs, ķirurgs/ traumatologs- ortopēds, tehniskais ortopēds, neirologs, funkcionālie speciālisti. Novērtēšana ietver gan slimības vēstures datu analīzi, gan citu ārstēšanās un rehabilitācijas procesā iesaistīto ārstniecības personu izmeklējumu rezultātu un slēdzienu analīzi, gan aktuālās situācijas izvērtējumu un analīzi.

Pēc pirmreizējās novērtēšanas tiek sagatavota rekomendāciju par atbilstošākajām rehabilitācijas metodēm centrā "Poga" vai kādā citā ārstniecības iestādē. Lai pieteiktu bērnu pirmreizējai novērtēšanai, jāpiesakās pa tālruni 28452200.

Jaunumi