Ārstniecība un rehabilitācija bērniem

MotoMed trenažieris

Rehabilitācijas centra apmeklētājiem pieejams MOTOmed Gracile trenažieris.

Šo trenažieri ieteicams izmantot šādu diagnožu gadījumos - multiplā skleroze, insults, paraplēģija, tetraplēģija, CT, Parkinsona slimība un citi neiroloģiskie stāvokļi vai jebkāda veida kustību traucējumi.

Terapijas piedāvātās iespējas:

  • Pasīvais treniņš ar motora palīdzību. Kājas vai rokas tiek kustinātas ar datorizēta motora palīdzību. Šim terapijas veidam ir īpaša nozīme paralizēto (it īpaši spastisku) ekstremitāšu trenēšanai vai sagatavošanai pirms individuālas fizioterapijas. Kājas un rokas atrodas relaksācijas stāvoklī, muskulatūras tonuss pašregulējas un pakāpeniski samazinās.
  • MOTOmed spasticitātes kontroles funkcija. Darbojoties aktīvajā vai pasīvajā režīmā var pēkšņi rasties muskulatūras krampji, kas pārtrauc kustību izpildi. MOTOmed kustību aizsardzības funkcija nofiksē muskulatūras tonusa pēkšņas izmaiņas, apstādina trenažieri un maina pedāļu kustības virzienu, tādā veidā novēršot un pakāpeniski mazinot spasticitāti. Trenažiera jūtība uz spasticitāti var tikt regulēta pēc vajadzības.
  • Servo treniņš – aktīvais treniņš ar motora atbalstu. Ar servo funkcijas palīdzību, kas ir iebūvēta trenažierī ir iespējams uztvert visniecīgākās muskulatūras kontrakcijas pat visvājākajās ekstremitātēs un ar motora palīdzību notiek aktīvo kustību izpildes stimulēšana. Rehabilitācijas process pacientiem ar ļoti vāju muskulatūru var tikt uzsākts agrīni.
  • Aktīvais treniņš - līdzīgs aktīvajam treniņam kā uz ergometra darbojoties atsevišķi rokām vai kājām ar iespēju uzstādīt dažādas pakāpes (līdz 20 pakāpēm) pretestību kustībām. Pēc nepieciešamības var tikt mainīts pretestības lielums, kā arī var tikt mainīts kustības virziens.
  • Simetriskais treniņš. Pacientam trenējoties aktīvajā režīmā uz trenažiera displeja notiek ekstremitāšu pieliktā spēka analīze – tiek uzrādīts kura ekstremitāte spiež uz pedāli vājāk un attiecīgi par cik procentiem vājāk. Šī funkcija ir īpaši nozīmīga treniņam pacientiem ar vienas puses paralīzi. 

Jaunumi