Ārstniecība un rehabilitācija bērniem

Audiologopēds

Rehabilitācijas kursa ietvaros centrā "Poga" bērni var saņemt audiologopēda palīdzību.

Audiologopēds veic komunikācijas spēju, runas un valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu diagnostiku un korekciju. 

Audiologopēda palīdzība nepieciešama, ja bērnam ir 

  • valodas attīstības aizture, nepareiza skaņu izruna, skaņu jaukšana vai aizstāšana, atsevišķu skaņu neizrunāšana,
  • fonemātikas traucējumi (nepareizi saklausa līdzīgas skaņas),
  • valodas izpratnes traucējumi, lasīšanas un rakstīšanas traucējumi, mācīšanās grūtības,
  • balss traucējumi,
  • runas tempa un ritma traucējumi, stostīšanās,
  • košļāšanas un rīšanas grūtības, tai skaitā zīšanas traucējumi,
  • pastiprināta siekalošanās,
  • komunikācijas traucējumi,  nepieciešama alternatīvas un augmentatīvās komunikācijas pielāgošana.

Jaunumi