Ārstniecība un rehabilitācija bērniem

Ergoterapeits

Rehabilitācijas kursa ietvaros centrā "Poga" bērni var saņemt ergoterapeita palīdzību.

Ergoterapijas galvenais mērķis ir palīdzēt bērniem un jauniešiem ar dažāda veida traucējumiem attīstīt savu spēju potenciālu fiziskajā, emocionālajā, sociālajā un produktivitātes jomā (spēlēšanās iemaņas, prasmes, kas nepieciešamas bērnudārzā, skolā, u.c.).

Ergoterapeits savā darbā izmanto daudzveidīgas terapeitiskās tehnikas un aktivitātes, kuras palīdz pilnveidot dažādas prasmes, piemēram, pašaprūpes un paaugstināt patstāvības līmeni atkarībā no bērna un jaunieša vajadzībām un spējām, kā arī konsultē par dažāda veida palīglīdzekļiem, iespējām pielāgot vidi konkrētām vajadzībām. Nepieciešamības gadījumā veic plaukstas un pirkstu individuālu ortožu izgatavošanu.

Jaunumi