Специалисты

Anna Dreismane

fizioterapeite
Anna Dreismane

Anna ir pabeigusi Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmiju, iegūstot Profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācijā ar specializāciju sporta jomā, regulāri apmeklējusi kursus, seminārus pilnveidojot praktiskās un teorētiskās zināšanas.
Darba pieredze iegūta Igaunijā, “Haapsalu neiroloģijas rehabilitācijas centrā”, strādājot ar spinālajiem pacientiem, sociālajā aprūpes centrā “Zemgale” un privātpraksē “Concordia LL”
Lielu gandarījuma sajūtu sagādā, kad kopā ar pacientu/klientu tiek sasniegts izvirzītais mērķis, uzlabojas cilvēka pašsajūta, dzīves kvalitāte. Darbam tiek veltīta pilna atdeve gan fiziski, gan garīgi. Anna ir aktīva dzīvesveida piekritēja, tāpēc uzskata, ka katram no mums ir nepieciešama kustība.

Hовости