Speciālisti

Jeļena Kondratjeva

sertificēta audiologopēde
Jeļena Kondratjeva

Jeļena 2017. gadā absolvējusi Rīgas Stradiņa Universitāti un ieguvusi profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un audiologopēda profesionālo kvalifikāciju. Latvijas audiologopēdu asociācijas biedre.

Jeļenai ir pieredze darbā ar dažādu vecumu pacieniem ar dažādiem valodas un runas traucējumu veidiem, t. sk. dzirdes traucējumiem, attīstības traucējumiem, valodas un runas traucējumi pēc smadzeņu infarkta u.c . Papildus audiologopēdes darbam piedalās Rīgas Stradiņa Universitātes studiju programmas "Audiologopēdija" studentu prakšu vadībā. Valodas un runas izvērtešanu un korekcijas darbu veic gan latviešu, gan krievu valodās. Regulāri apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, seminārus.

Jaunumi