Speciālisti

Jeļena Kirika

sertificēta fizioterapeite
Jeļena Kirika

Jeļena 2013.gadā absolvējusi Rīgas Stradiņa universitāti un ieguvusi profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un fizioterapeita profesionālo kvalifikāciju. Sertificēta Šrotas un PNFIII metodes terapeite. Ieguvusi medicīniskās teipošanas koncepta sertifikātu, kā arī Latvijā iegūti sertifikāti par bērna attīstību, motorās attīstības stimulēšanu, handlingu un Bobata metodes pamatprincipiem. Latvijas fizioterapeitu asociācijas biedre.

Jeļenai ir darba pieredze ar visa vecuma pacientu grupām, īpaši ar bērniem no 3 mēnešiem līdz 18 gadiem, ar plaša spektra diagnozēm. Strādā ar pacientiem, kuriem ir motorās attīstības aizture, stājas traucējumi, pacientiem pēc traumām, insulta, muguras smadzeņu infarkta, ka arī ir vadījusi ārstnieciskās un grūtnieču vingrošanas nodarbības.

Regulāri apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, seminārus.

Jaunumi