Jaunumi

POGĀ viesojas Čehijas Nacionālā kontaktpunkta pārstāvis

Publicēts: 25.07.2023.

Čehijas Nacionālā kontakpunkta pārstāve apmeklē centru POGA, lai pieredzes apmaiņas projektā iepazītos ar POGAs pieredzi īstenojot Eiropas Sociālos projektus.

No 17.07.23 – 28.07.23 Latvijā viesojas Čehijas Nacionālā kontaktpunkta (NCP) pārstāve, kas projekta ietvaros, kur tiek nodrošināta pieredzes apmaiņa ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu Nacionālajiem kontaktpunktiem, 24.jūlijā apmeklēja arī rehabilitācijas centru POGA.

Čehijas Nacionālais kontakpunkta pārstāve vairāk vēlējās uzzināt par sociālo uzņēmējdarbību un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu Latvijā. Novērtējam Labklājības ministriju, kura kā piemēru izvirzīja centru POGA, lai iepazīstinātu kā Latvijā tiek īstenoti projekti, kas saņēmusi ESF+ Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļas (EaSI) atbalstu.

POGA vienmēr priecājas dalīties ar pieredzi un novertē iespēju īstenot Eiropas Sociālā fonda projektus, lai Latvijas bērniem sniegtu labāko sociālo rehabilitāciju.