Jaunumi

POGA sociālā darbiniece Baiba Drone izvirzīta nominācijai "Gada sociālais darbinieks NVO sektorā"

Publicēts: 04.01.2022.

Labklājības Ministrija Izsludina iedzīvotāju balsošanu konkursā „Gada balva sociālajā darbā 2021”. Iedzīvotāju balsojums norisināsies līdz 2022.gada 28.janvārim.

Balsojums par Baibas Drones nomināciju "Gada sociālais darbinieks NVO sektorā" pieejams šeit: www.visidati.lv/aptauja/1805134432/

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2021.gadā:

Baiba Drone ir paraugs kādam jābūt sociālam darbiniekam. Profesionālā darbība gan pašvaldības sociālā dienestā, gan Veselības Inspekcijā, gan dažādās nevalstiskās organizācijās – centrā Dardedze un Ziedot.lv, devusi Baibai neizmērojamu pieredzi un neaizstājamas zināšanas. Baiba ir profesionāla, cieņpilna pret saviem klientiem un kolēģiem, vērsta uz problēmu apzināšanu un risinājuma rašanu, ievērojot klienta tiesības un palīdzot rast sociālo taisnīgumu un celt ģimeņu labklājību. Praktiskajā darbā tiek ievēroti multidisciplināras komandas principi, savā starpā sadarbojoties centra speciālistiem un sadarbības partneriem, kas iesaistīti klienta problēmu risināšanā (gan citas ārstniecības iestādes, gan pašvaldību, gan valsts institūciju pārstāvji, gan privāto iestāžu pārstāvji).

Baiba aktīvi darbojusies Covid-19 pandēmijas apstākļos, risinot iespēju klientiem saņemt pakalpojumus, izprotot pandēmijas apstākļus, veicinot klientu vakcinēšanos un palīdzot uzzināt nepieciešamo informāciju. Covid-19 pandēmija radījusi dažādus šķēršļus un pārmaiņas, kas skārušas gan centra POGA darbību un raisot alternatīvu pakalpojumu pieejamību attālinātajā režīmā, gan pandēmija radījusi dažādus šķēršļus klientiem un pakalpojumu saņemšanai. Sociālais darbinieks pandēmijas laikā strādā kā vēstnesis, kas palīdz izprast klientiem aktuālo informāciju, palīdz orientēties starp noteikumiem un palīdz rast klientu problēmu risināšanu pandēmijas apstākļos.

Baiba panākusi 90% klientu vakcināciju, raisot izpratni par tās nepieciešamību, sniedzot atbildes uz klientiem aktuāliem jautājumiem, palīdzot atrast atbildes uzticamos avotos un pētījumos. Cieņpilna komunikācija ar klientiem raisa uzticēšanos un lielāku sadarbību starp klientu un sociālo darbinieku. Svarīgi, ka pandēmijas apstākļi radījuši ciešāku saikni nevis plaisu starp sociālo darbinieku un klientu.

Baiba ikdienā darbojas ar centra reģistratūras darbiniecēm un centra speciālistiem, kā arī piedalās centra multidisciplinārās komandas sanāksmēs, kurās dalās ar savām zināšanām un ieteikumiem, kā atpazīt ģimenēs krīzes situācijas, kā komunicēt ar ģimenēm, lai vecākiem neveidotu vainas sajūtu un novērtētu vecāku ieguldījumu bērnu attīstībā. Tāpat, svarīga ir viņas komunikācija ar bērniem un jauniešiem, raisot uzticamību centra darbiniekiem un uzklausot, kā arī izprotot arī viņu vajadzības.

Centra POGA multidisciplinārās komandas ietvaros, sociālais Baiba sadarbībā ar rehabilitācijas kursa vadītāju sniedz papildus sociālo atbalstu ģimenēm. Tā ir praktiska palīdzība, piemēram, palīdzība pieteikt bērnu pie citu speciālistu konsultācijām Latvijas un ārvalstu ārstniecības iestādēs, palīdzība ģimenei, lai aizpildītu pieteikumu par valsts apmaksātiem speciāliem palīglīdzekļiem, sadarbība ar citām iestādēm un skolām. Baiba veic pārrunas ar ģimeni, kuru laikā noskaidro ģimenei aktuālos jautājumus, lai palīdzētu tos atrisināt. Bieži vien nav vajadzīga praktiska palīdzība, bet gan uzklausīšana un emocionāls atbalsts. Bet, arī šādos brīžos, Baiba mērķtiecīgi vēlas ģimenei palīdzēt pēc iespējas plašāk. No sarunām ar ģimenēm, izkristalizējušies vairāki jautājumi, kurus kādam bija jāatrisina, tādēļ, ar Baibas iniciatīvu, centrs POGA ievieš jaunus sociālos pakalpojumus ģimeņu atbalstam, kā piemēram, karjeras konsultanta konsultācijas jauniešiem ar īpašām vajadzībām, psihoterapeita konsultācijas vecākiem, kuru bērniem jāsadzīvo ar uzstādīto diagnozi un kā vecākiem neizdegt ikdienā rūpējoties par savu bērnu.

Klientu pateicība, labie vārdi un ikdienas sadarbība apliecina Baibas kā sociālā darbinieka profesionalitāti. Ciešā sadarbībā ar citu nevalstisko sektoru pārstāvjiem un pašvaldības, valsts iestāžu darbiniekiem ļauj īstenot atbalstu klientiem nestandarta situācijās un ārkārtas mirkļos. Sadarbībā ar Ziedot.lv rasts atbalsts ārkārtas situācijās, sadarbībā ar ārpusģimeņu atbalsta centru PLECS rasts atbalsts bērnu namu klientiem, sadarbībā ar krīzes centriem rasts atbalsts vardarbībā cietušiem upuriem, sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm rasts atbalsts klientiem, kas pienākas no valsts un pašvaldības resursiem.

Baiba Drone ir īpašs cilvēks. Profesionāla, sirdssilta un līdzjūtīga sociālā darbiniece, kura spēj gan uzklausīt, gan palīdzēt!