Jaunumi

Pieteikšanās Eiropas Sociālā fonda projekta rudens rehabilitācijas kursiem.

Publicēts: 08.04.2019.

Rehabilitācijas centrs "Poga" no 1.aprīļa Eiropas Sociālā fonda projekta “”POGA” – vieta, kur bērnus saprot un mīl” ietvaros sniedz bezmaksas rehabilitāciju bērniem ar kustību traucējumiem. Joprojām iespējams pieteikties uz rudens rehabilitācijas kursiem.

Lai ESF projekta ietvaros saņemtu rehabilitāciju centrā “Poga”, bērnam jāatbilst šādiem kritērijiem:

1) Bērnam ir ar funkcionāliem traucējumiem ir noteikta invaliditāte un bērns dzīvo ģimenēs;

2) Bērnam visa projekta darbības laikā ir ne vairāk kā 17 gadi (līdz 2020.gada maija beigām);

3) Programmā nevar tikt uzņemti bērni, kuri piedalās Valsts mēroga 9.2.2.2. atbalsta pasākumā "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" (pilns nosaukums: atbalstu 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākumā "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide").

Lai pieteiktu dalību centra "Poga" projektā, sākotnēji jāpiesakās uz bezmaksas veselības stāvokļa medicīnisko novērtēšanu zvanot uz reģistratūras tālruni 24968968.