Jaunumi

Iepazīstinām ar centra POGA sociālo darbinieci Baibu Droni

Publicēts: 23.08.2021.

Centrs POGA īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu, līgums Nr. 9.2.2.3/20/A/022, kura ietvaros 50 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm tiek nodrošināts sociālās rehabilitācijas pakalpojums.

Rehabilitācijas centrs POGA ir vieta, kur bērnus un vecākus saprot, un mīl! Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināta multidisciplināras komandas pieeja. Komandā tiek iekļauti speciālisti, kuri strādā ar pacientu, lai sasniegtu rehabilitācijas izvirzītos mērķus, atbalsta personāls un sociālais darbinieks, kurš rūpējas par ģimeni kopumā. Centrs POGA īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu, līgums Nr. 9.2.2.3/20/A/022. Projekts sniedz atbalstu vismaz 50 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, nodrošinot sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm. Mēs ticam, ka darbojoties visiem kopā, multidisciplinārā komandā, mums izdodas piepildīt gan terapijas mērķus, gan ģimenes sapņus!

Iepazīstināsim ar centra POGA sociālo darbinieci Baibu Droni. Profesionāla, sirdssilta un līdzjūtīga sociālā darbiniece, kura spēj gan uzklausīt, gan palīdzēt! Baiba ieguvusi profesionālo maģistra grādu sociālajā darbā, tāpat profesionālo izglītību sociāli karitatīvajā darbā. Plaša darba pieredze centrā "Dardedze", labdarības organizācijā Ziedot.lv, Ogres pašvaldības sociālā dienestā, Veselības Inspekcijā un citās iestādēs.

No profesionālā viedokļa sociālais darbinieks veic bērna un ģimenes sākotnējo novērtēšanu, sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanu/ vai iepriekšējā rehabilitācijas plāna izvērtēšanu un turpināšanu. Bet, patiesībā, sociālais darbinieks ir uzticamības persona ģimenei. Un šo uzticību ir jāglabā ar lielāko atbildību.

Centra POGA multidisciplinārās komandas ietvaros, sociālais darbinieks sadarbībā ar rehabilitācijas kursa vadītāju sniedz papildus sociālo atbalstu ģimenēm. Tā ir praktiska palīdzība, piemēram, palīdzība pieteikt bērnu pie citu speciālistu konsultācijām Latvijas un ārvalstu ārstniecības iestādēs, tā ir palīdzība ģimenei, lai aizpildītu pieteikumu par valsts apmaksātiem speciāliem palīglīdzekļiem, tā ir sadarbība ar citām iestādēm un skolām. Sociālā darbiniece Baiba veic pārrunas ar ģimeni, kuru laikā noskaidro ģimenei aktuālos jautājumus, lai palīdzētu tos atrisināt. Bieži vien nav vajadzīga praktiska palīdzība, bet gan uzklausīšana un emocionāls atbalsts. Bet, arī šādos brīžos, Baiba mērķtiecīgi vēlas ģimenei palīdzēt pēc iespējas plašāk. No sarunām ar ģimenēm, izkristalizējušies vairāki jautājumi, kurus kādam bija jāatrisina, tādēļ, ar Baibas iniciatīvu, centrs POGA ievieš jaunus sociālos pakalpojumus ģimeņu atbalstam.

Viens no jautājumiem bija vecākiem, kuru bērni ir pusaudžu vecumā, par nākotnes iespējām, karjeru. Mirklī, kad pusaudžiem aktualizējas nākotnes karjeras jautājumi, Baiba uzrunāja profesionālu karjeras konsultanti un organizēja karjeras konsultācijas pusaudžiem un jauniešiem. Šī aizsāktā iniciatīva ir brīnišķīga, tā sniedz gan praktisku atbalstu pusaudžiem un vecākiem, gan sniedz emocionālo cerību, kad pusaudži ar funkcionāliem traucējumiem ir vieni no mums, diviem miljoniem, un viņu sapņi ir īstenojami. Pateicoties karjeras konsultācijām, vairāki jaunieši ir atraduši savu virzienu dzīvē, Evelīna studēs sporta trenera profesiju Latvijas Sporta un Pedagoģijas Augstskolā, Markuss atklājis IT jomu, Diāna un Elizabete lietvedību, bibliotēku zinātni, savukārt, Rūta floristiku! Šādi panākumi silda mūsu sirdis un dod jaunu enerģiju un sparu, lai palīdzētu ģimenēm!

Tāpat, ar lielu mīlestību, rūpēm un atbildību uzklausot ģimeņu jautājumus, meklējam risinājumu un atbildes. 2020.gadā centrā POGA smagi slimu bērnu vecākiem piedāvājām psihoterapeita konsultācijas. Vietu un laiku, kur mīļajai terapeitei Ainai Poišai atklāt savas dvēseles sāpes un tikt dziedinātam. Vecāku mīlestība ir bezgalīga. Taču, lai audzinātu smagi slimu bērnu, vecākiem ir jābūt arī ļoti stipriem. Tas ir emocionāli un fiziski smagi. Ļoti novērtējam, ka vecāki labprāt izmanto šo piedāvājumu un saņem savas dvēseles dziedinājumu.

Ar ikvienu savu darbu, cenšamies attaisnot centra POGA saukli – vieta, kur bērnus un vecākus saprot, un mīl! Sociālais darbinieks ir ļoti svarīgs posms bērna rehabilitācijas procesā, tas ir cilvēks, kurš spēj uzklausīt un palīdzēt atrisināt vecāku raizes, gan praktiskas, gan emocionālas.

Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros, sociālā darbiniece Baiba Drone ir sniegusi atbalstu 47 ģimenēm. Lepojamies, ka centra POGA komandā sociālais darbinieks ir mūsu profesionālā un sirdsmīļā Baiba!