Jaunumi

Centrs "Poga" uzsāk Eiropas Sociālā fonda projektu

Publicēts: 01.04.2019.

Ar 2019.gada 1.aprīli centrs "Poga" uzsāk Eiropas Sociālā fonda projektu ""POGA”- vieta, kur vecākus un bērnus saprot un mīl". Projekta mērķis ir sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 50 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, tādējādi uzlabojot bērnu funkcionālās spējas un pilnveidojot sociālās prasmes.

Eiropas Sociālā fonda projekts paredz 189 687,34 eiro finansējumu, kas 14 mēnešus sniegs atbalstu 50 "Pogas" pacientiem. Finansējumu sastāda 85% Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% Latvijas Republikas finansējums.

Projekta laikā katram bērnam par projekta līdzekļiem tiks nodrošinātas ne vairāk kā 40 pakalpojuma sniegšanas reizes. Bērnu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm tiks nodrošinātas ne vairāk kā 20 sniegšanas pakalpojuma reizes. Pacientiem tiks piedāvāti šādi pakalpojumi: sociālā rehabilitācijas plāna sastādīšana, bērna sākotnēja veselības stāvokļa medicīniskā novērtēšana, smadzeņu mikropolarizācija, G-EO System gaitas robota nodarbības, fizioterapijas nodarbības ar TheraSuit sistēmu, klasiskā fizioterapija, audiologopēds, ergoterapeits, kā arī noslēguma novērtēšana.

Paredzēts, ka pakalpojumu visbiežāk izmantos bērni ar cerebrālo trieku vai citiem kustību traucējumiem, pamatojoties uz centrā "POGA" pieejamiem pakalpojumiem. Katram bērnam nepieciešamais pakalpojumu klāsts un apjoms tiks noteikts, balstoties uz sākotnējā veselības stāvokļa un vajadzību novērtējumu. Nepieciešamības gadījumā ar fonda "Ziedot.lv" atbalstu tiks nodrošinātas arī citu speciālistu konsultācijas.

Projekta īstenošanas laikā centrā “POGA” ģimenēm būs pieejamas sociālā darbinieka konsultācijas. Sociālais darbinieks izvērtēs ģimenei nepieciešamo papildus palīdzību, sniedzot atbalstu arī komunikācijā ar valsts un pašvaldību institūcijām. Šāds atbalsts ģimenes sociālo un veselības jautājumu risināšanā sniegs ģimenei nepieciešamo drošības sajūtu, tādējādi veicinot bērna attīstībai labvēlīgu vidi ģimenē.

Lai pilnveidotu bērnu sociālās prasmes, centrā ir pieejamas telpas un aprīkojums, lai bērni varētu kopīgi rotaļāties. Parasti rehabilitācijas kursu laikā bērni centrā uzturas visas dienas garumā, kopīgi pavadot laiku un daloties savos iespaidos. Izveides procesā ir arī sensorā telpa, kas tiks izmantota gan nodarbībām, gan atpūtas brīžiem. Papildus tam, ne retāk kā reizi ceturksnī kopš pakalpojuma sniegšanas sākuma, “POGĀ” tiks organizēts sociālizēšanās pasākums (lekcija, koncerts, radošā darbnīca vai tml.).

Pieprasījums pēc centra "POGA" pakalpojumiem ir ļoti augsts, pēdējo mēnešu laikā ir strauji palielinājies pieprasījums pēc audiologopēda un smadzeņu mikropolarizācijas, kas tiek izmantota arī bērnu ar autismu rehabilitācijai. Centram ir visi nepieciešamie resursi (zinoši speciālisti, pielāgotas telpas, darba pieredze), lai raiti uzsāktu projekta īstenošanu. Jau šobrīd šādas projektā sniegtās iespējas labprāt izmantotu bērni un ģimenes, kuri līdz šim šādus pakalpojumus varējuši saņemt tikai pateicoties ziedotāju (sabiedrības) atbalstam.