Jaunumi

Centrs POGA īsteno otro Eiropas Sociāla fonda projektu

Publicēts: 21.09.2020.

Centrs POGA turpina Eiropas Sociālā fonda projektu, arī otrā projekta ietvaros atbalsts tiks sniegts 50 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm.

Rehabilitācijas centrā POGA projekta ietvaros 50 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, kā arī 50 šo bērnu vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem, aizbildņiem vai audžuvecākiem) tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Tiks sniegti unikāli rehabilitācijas pakalpojumi, kuru mērķis ir uzlabot un pilnveidot bērnu sociālās prasmes un funkcionālās spējas. Atbalsta pasākumus nodrošina multidisciplināra speciālistu komanda un pieejamo pakalpojumu lokā ietilpst inovatīvas rehabilitācijas metodes, kas nav pieejamas citur Latvijā - G-EO System gaitas rehabilitācija un fizioterapijas nodarbības ar TheraSuit sistēmu. Visi pakalpojumi veidoti uz pieradījumos balstītu praksi, jaunākajiem atklājumiem rehabilitācijā un medicīniskajā robotikā. Rehabilitācijas kursi ir Latvijā unikāli.

Projekta laikā katram bērnam par projekta līdzekļiem tiks nodrošinātas ne vairāk kā 100 pakalpojuma sniegšanas reizes, bet bērnu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm tiks nodrošinātas ne vairāk kā 20 pakalpojuma reizes. Pakalpojumu saņems bērni, kuriem noteikta invaliditāte. Pieejamo pakalpojumu klāstā par projekta līdzekļiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks piedāvāti šādi pakalpojumi: sociālā rehabilitācijas plāna sastādīšana un izpilde, bērna sākotnēja veselības stāvokļa medicīniskā novērtēšana, G-EO System gaitas robota nodarbības, fizioterapijas nodarbības ar TheraSuit sistēmu, fizioterapija ar Molli kostīmu, klasiskā fizioterapija, audiologopēds, ergoterapeits, noslēguma novērtēšana. Katram bērnam nodrošinātais pakalpojuma veids un vienas pakalpojuma sniegšanas reizes apjoms (t.i., iesaistītie speciālisti) tiks noteikts, balstoties uz bērnu individuālo novērtējumu un speciālistu norādījumiem. Speciālistu komanda rūpīgi sekos līdzi katra bērna individuālajai attīstībai.

Bērnu likumiskajiem pārstāvjiem tiks nodrošinātas sociālā darbinieka konsultācijas, rehabilitācijas kursa vadītāja konsultācijas un medicīniskā personāla konsultācijas. Nepieciešamības gadījumā, atbilstoši mediķa vai sociālā darbinieka ieteikumiem, ģimenēm tiks piesaistīts papildus nepieciešamais atbalsts.

Piešķirtais finansējums 175 709.54 EUR, līgums Nr. 9.2.2.3/20/A/022

Projektu paredzēts īstenot no 2020.gada 1.septembra līdz 2022.gada 28.februārim (18 mēnešus).