Jaunumi

Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros 93 bērni ar īpašām vajadzībām saņēmuši rehabilitāciju

Publicēts: 31.12.2023.

POGA īstenojusi trešo Eiropas Sociālā fonda projektu, kura ietvaros 93 bērni ar īpašām vajadzībām saņēmuši 2711 sociālās rehabilitācijas nodarbības.

Rehabilitācijas centrs POGA īstenojis trešo Eiropas Sociālā fonda projektu. Centrs POGA Nodrošināja sociālo rehabilitāciju: sociālā darbinieka un rehabilitācijas kursa vadītāja konsultācijas, Fizioterapijas nodarbības ar Thera suit sistēmu, fizioterapija ar Rysen sistēmu, GEO gaitas robota nodarbības, fizioterapijas nodarbības, fizioterapijas nodarbības ar Mollii sistēmu. Kopā nodrošinātas 2711 nodarbības.

Latvijas bērnu ģimenes, kurās aug īpašie bērniņi, ļoti augstu vērtē iespēju saņemt sociālo rehabilitāciju centrā POGA. Profesionāli speciālisti, inovatīvas rehabilitācijas metodes, multidisciplināra pieeja un mājīga vide, tas raksturo POGĀ saņemto pakalpojumu.

Projekta ietvaros veicām aptauju, kurā atbildes sniedz 74% no projekta pakalpojuma saņēmējiem:

- 97% respondentu atbildēja, ka POGAS īstenotais ESF fonda projekts ir ļoti nozīmīgs un nepieciešams viņu ģimenei;

- 50% respondentu atbildējuši, ka bērni Pilnībā sasnieguši rehabilitācijas procesā noteiktos mērķus (fizioterapijā).

Vecāki novērtē sniegto pakalpojumu:

- "Esmu pateicīga par sniegto atbalstu, lieliskajām, kvalitatīvajām nodarbībām,progresu, kas ir manāms pēc katra kursa un fantastisko attieksmi",

- "Vèlētos, lai biežāk būtu iespēja izmantot šàda veida līdzekļus POGAS pakalpojumiem bērniem, jo pakalpojumi ir kvalitatīvi, nenovērtējami svarīgi, bet arī dārgi", 

- "Sirsnīga pateicība par šādu iespēju - apmeklēt nodarbības no ESF līdzekļiem, jo tā mums ir ļoti liela nepieciešamība, tā kā uzskatām, ka ,,Poga'' ir visizcilākā vieta, kur mūsu bērnam var palīdzēt maksimālā līmenī. Apzinoties savas iespējas, saprotam, ka, tikai pateicoties fondam, varējām apmeklēt visas piedāvātās un rūpīgi saplānotās nodarbības. Milzīga pateicība!

Centrs POGA ļoti augstu vērtē sadarbību ar Centrālā finanšu un līgumu aģentūru, kura īsteno Eiropas Sociālā fonda projektus un dod iespēju pieteikties finansējumam. Sadarbība bija ļoti profesionāla, atsaucīga un vienmēr izvirzot pacientu pirmajā vietā. Pateicamies LR Labklājības ministrijai, kura bija autors šāda projekta ieviešanai Latvijā. Mūsu kopīgās rūpes par Latvijas bērniem ir devuši iespēju viņiem augt, attīstīties un sasniegt jaunas virsotnes.

Eiropas Sociālā fonda projekts "Poga- vieta, kur bērnus un vecākus saprot un mīl- III", līg.nr.: 9.2.2.3/22/A/020, projekts īstenots 01.11.2022.-31.12.2023.