Ārstniecība un rehabilitācija bērniem

Rehabilitologs

Rehabilitologs izvērtē bērna funkcionālo stāvokli ar mērķi noteikt individuālu rehabilitācijas plānu.

Konsultācijas laikā tiek veikta pacienta veselības stāvokļa izvērtēšana, individuāla medicīniskā rehabilitācijas plāna sastādīšana un izglītošana par profilaktiskiem, veselību veicinošiem pasākumiem, tai skaitā piemērotiem ergonomiskiem pasākumiem ikdienas aktivitāšu veikšanai. Pēc vajadzības var tikt arī nozīmēti papildus izmeklējumi diagnozes un ārstēšanas vai rehabilitācijas taktikas precizēšanai.

Rehabilitācijas centrā "Poga" rehabilitologs piedalās bērna veselības stāvokļa novērtēšanā.

Jaunumi