Ārstniecība un rehabilitācija bērniem

Osteopāts

Rehabilitācijas kursa ietvaros centrā "Poga" bērni var saņemt osteopāta pakalpojumu.

Osteopātija balstīta uz cilvēka organismu kā vienotu veselumu, kur struktūra (anatomija) un funkcija (fizioloģija) savstarpēji ir saistīta. Organismā atrodas viss nepieciešamais veselības uzturēšanai, tādēļ osteopāti savā ārstēšanā neizmanto medikamentus. Katrs pacients ir unikāls un osteopātijā nav standarta risinājumu.

Osteopātija un tradicionālā medicīna papildina viena otru. Osteopātija ārstē nevis slimību, bet cilvēku, cīnās nevis ar simptomiem, bet meklē pataloģiju un novērš to. Osteopātijā tiek pielietota tikai "maigu roku" pieskārienu tehnika un ļoti viegla, bieži pat maz ievērojama audu kustība.

Osteopāta pamatinstruments – "jūtošie, domājošie, redzošie" pirksti, kas kopā ar anatomijas, biomehānikas, fizioloģijas un citu zinātnisko disciplīnu dziļām zināšanām ļauj meklēt nevis slimību, bet zaudēto veselību.Tā palīdz noteikt slēptos sākotnējos saslimšanas iemeslus un, minimāli iedarbojoties, pateikt organismam priekšā savu iekšējo resursu efektīvas realizēšanas ceļus.

Jaunumi