Ārstniecība un rehabilitācija bērniem

Bērna veselības stāvokļa novērtēšana

Lai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinātu atbilstošāko rehabilitāciju, “Poga” speciālisti veic bērna veselības stāvokļa pirmreizējo novērtēšanu. Novērtēšanu veic, piedaloties četriem speciālistiem - rehabilitologs, neirologs, fizioterapeits un ergoterapeits. Novērtēšana ietver gan slimības vēstures datu analīzi, gan citu ārstēšanās un rehabilitācijas procesā iesaistīto ārstniecības personu izmeklējumu rezultātu un slēdzienu analīzi, gan aktuālās situācijas izvērtējumu un analīzi.

Pēc pirmreizējās novērtēšanas neirologs sagatavo rekomendāciju par atbilstošākajām rehabilitācijas metodēm centrā "Poga" vai kādā citā ārstniecības iestādē. Pirmreizējā novērtēšanu centrā “Poga” ir bez maksas, ja ir ģimenes ārsta norīkojums. Lai pieteiktu bērnu pirmreizējai novērtēšanai, jāpiesakās pa tālruni 28452200.

Jaunumi