Ārstniecība un rehabilitācija bērniem

Agrīnās rehabilitācijas kurss "Podziņa"

Īpaša rehabilitācijas programma “Podziņa” mūsu vismazākajiem centra apmeklētājiem, no dzimšanas brīža līdz trīs gadu vecumam. Katrs bērns šai pasaulē ierodas kā cienījama individuāla personība ar savām sajūtām un pasaules uztveri. No drošas un ierastas vides bērns piedzimstot nokļūst vietā, kur visas sajūtas ir jaunas un nepieredzētas. Bērnam ir jāmācās pārvarēt gravitācijas spēku, ir jāiepazīst jaunas skaņas, smaržas un jāizzina apkārtējā vide. Ņemot vērā to, ka katrs bērns ir īpašs un katram bērnam ir savas dienas ritms, rehabilitācijas programma tiks pielāgota individuāli. Rehabilitācijas komandā darbosies vairāki specialisti – bērnu neirologs, fizioterapeits, fizioterapeits – osteopāts un ergoterapeits. Nepieciešamības gadījumā tiks rekomendēti arī citi speciālisti, kā mikrologopēds, uztura speciālists, ortopēds u.c. Rehabilitācijas centra speciālisti strādā komandā. Pirmajā tikšanas reizē visi speciālisti bērniņu apskata un izmeklē kopā, tādējādi speciālistiem ir kopīgs redzējums un kopīgi mērķi kā strādāt bērna labā. Katrs terapeits izmantos savā darbā metodes, kas visefektīvāk palīdzēs īstenot terapijas mērķus. Papildus jau zināmajām fizioterapijas metodēm, nodarbībās tiks pielietotas lietišķās kinezioloģijas un kraniosakrālās terapijas tehnikas. Rehabilitācijas programmas ilgumu noteiks speciālisti, tā lai slodze būtu atbilstoša bērna spējām, lai bērns justos komfortabli un netiktu pārslogots. Programmas norises gaita tiek apspriesta regulārās speciālistu tikšanās reizēs, kas ļauj strādāt kopīgu mērķu vārdā, apspriest jau sasniegtos rezultātus un izvirzīt jaunus mērķus, palīdzot mazajam cilvēkam labāk izprast savu ķermeni un pasauli sev apkārt.

Cena: vienas fizioterapijas nodarbības cena agrīnās rehabilitācijas kursa “Podziņa” ietvaros ir 20 eiro. Pieaicināto speciālistu konsultāciju cenas saskaņā ar Cenrādi.

Jaunumi